Conócenos

Home Conócenos
COL.LEGI OFICIAL D´AGENTS COMERCIALS DE TORTOSA
PRESENTACIÓ                                                                            

           Les arrels del Col.legi Oficial d´Agents Comercials de Tortosa arranquen del temps de la creació dels Col.legis d´Agents Comercials a l´Estat Espanyol, concretament fou fundat el 7 d´agost de 1926.

         Des de la seva fundació, el Col.legi de Tortosa es trobava establert a la seu de la Cambra del Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, però des de l´any 1983, el domicili social del Col.legi es troba  al carrer Berenguer IV, 62, 1er. pis de Tortosa, en un local de propietat

          El Col.legi d´Agents Comercials de Tortosa, és una Corporació de Dret Públic, amb personalitat jurìdica pròpia, que és regeix per la Llei 13/82 de 17 de desembre, i pel Reglament del 7 de juliol de 1983, i pels seus Estatuts.

          L´àmbit territorial de la seva jurisdicció és coincident amb l´`ambit territorial de la Cambra del comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, concretament les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

          Són fins essencials del  Col.legi,  representar  els  interessos de  la  pro-

fessió d´Agent Comercial a tots els àmbits, defensar els interessos dels seus col.legiats,  prevenir o evitar l´intrusisme i la competència desleial i infornar

de la normativa que preparin els Òrgans corresponents sobre les condicions generals de l´exercici de la professió.

La figura de l´Agent Comercial és imprescindible en les transaccions econòmiques actuals gràcies al seu coneixement del mercat, i el nostre Col.legi és una eina al seu servei per ajudar a tots els col.legiats en el desenvolupament de la seva professió.

AV Agentes Comerciales