Otros servicios colegiales

Home Servicios SERVICIOS EN TU COLEGIO Otros servicios colegiales

Este Colegio dispone de los siguientes Servicios

COL.LEGI OFICIAL D´AGENTS COMERCIALS DE TORTOSA

SERVEIS  COL.LEGIALS

 • Titulació Oficial del Ministeri d´Industria, Turismo i Comerç.
 • Assessoria Juridica i Fiscal gratuita per totes les gestions Professionals, i defensa Juridica en cas de pleit (40 % de la minuta., mínim d´un any d´antiguitat col.legial).
 • Accés lliure a les Fires de mostres amb el carnet Professional.
 • Ofertes de Representació.
 • Servei de Fotocopiadora.
 • Servei de Fax.
 • Sala de reunions per qualsevol servei a disposició dels col.legiats.
 • Cursets de capacitació professioal gratuits.
 • Clau d´accés a internet i adreça de correu electrònic gratuits.
 • Convenis amb entitats financeres.
 • Convenis amb mutues.
 • Descomptes en telefonia.
 • Descomptes en carburants.
 • Targeta d´aparcament per zones blaves i verdes.
 • Descomptes en hotels amb la presentació del carnet professional.
 • Assegurança d´accidents col.lectiva. en cas de mort i invalidessa permanent. (30.000 euros)
 • Assegurança en cas de retirada de carnet. (900 euros/mes màxim 12 mesos)